Sorumluluk

Sorumluluk

İsteğe Bağlı Sorumluluk poliçeleriyle, işletmenizin karşılaşabileceği olası riskleri güvence altına alın!

Ürünlerimiz

İşveren Sorumluluk

 • Çalışanlarınızın işletme tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar,
 • Çalışanlarınızın görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
 • Meslek hastalıkları nedeniyle talep edilen tazminatlar,
 • Manevi tazminat talepleri teminatımız altında.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Sigorta süresince, çalışanlarınızın görev faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda;

 • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
 • Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle meydana gelen zararlar teminatımız altında.

Gıda İşletmecileri Sorumluluk

 • Asansör kazaları sonucunda size karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini kapsayan asansör sorumluluk teminatı,
 • İşletmenizin otoparkında meydana gelebilecek kazalar sonucunda size karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini kapsayan otopark sorumluluk teminatı,
 • Personelinizin bir kazaya neden olması nedeniyle size karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini kapsayan işveren sorumluluk teminatı,
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs halinde meydana gelebilecek zararlarınızı karşılayan hırsızlık teminatı,
 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs halinde kasa içerisindekilere gelebilecek zararları karşılayan kasa hırsızlık teminatı,
 • Yazar kasa içerisinde bulunan nakit paranızın çalınması haline zararınızı karşılayan yazar kasa hırsızlık teminatı,
 • Personeliniz taşıdığı kıymetlerin yolda zarar görmesi esnasında zararınızı karşılayan taşınan para teminatı,
 • Hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtekârlık durumlarına karşı zararınızı karşılayan emniyeti kötüye kullanma teminatı,
 • Cam ve aynalarınızın kırılması sonucunda oluşabilecek zararları karşılayan cam kırılması teminatı,
 • İşletmenizin faaliyetini gösterdiği gayrimenkulle ilgili yargılama, icra veya uyuşmazlık olduğu taktirde, tahkim, temyiz, karar düzeltme giderlerini, avukatlık ücretlerini, danışmanlık ve hakem ücretlerini kapsayan taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma teminatı Groupama’da!

Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk

Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası ile bakım sözleşmesi kapsamında, düzenli olarak bakımı yapılan asansörlerde meydana gelecek kazalar sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin tazminat taleplerine karşı yasal sorumlulukları güvencemiz altında!

Emniyeti Suistimal

Emniyeti Suistimal Sigortası ile işletmenize bağlı çalışan kişilerin, mal varlıklarınızı (para, mücevher, değerli kâğıtlar, mal ve eşyaları) çalma, zimmetine geçirme, sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olma gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda uğrayacağınız maddi zararlar poliçe limitleri dâhilinde teminatımız altında.

Taşınan Para (Kıymet Nakli)

Çalışanlarınızın işletmeye ait nakit para, kıymetli evrak vb. kıymetleri taşıması esnasında karşılaşabileceği üçüncü kişiler tarafından tehdit, zor ve şiddet kullanma yoluyla yapılacak gasp ve hırsızlık, araçla yapılan taşımalar sırasında aracın kazaya uğraması ve yanması sonucundaki zarar ve hırsızlık, taşıma sırasındaki zorlayıcı nedenler sonucunda oluşacak kayıplar güvencemiz altında.

Cam Kırılması

Cam Kırılması Sigortası ile ticarethane, işletme, büro vb. yerlerde takılı bulunan; pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ile aynalar, ayrıca reklam amacıyla kullanılan pleksiglas ve cam tabelaların kırılması nedeniyle meydana gelecek zararlar güvencemiz altında.

Hırsızlık

Hırsızlık Sigortası ile sigortalı adreste bulunan kıymetlerin aşağıda belirtilen şekilde yapılacak hırsızlık veya hırsızlık girişimi nedeniyle uğrayacakları maddi zararlara güvencemiz altında.

  • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilmek suretiyle yapılan hırsızlıklar,
  • Gizlice girip saklanmak veya kapanmak yoluyla yapıldığı kesinleşmiş olan hırsızlıklar,
  • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar,
  • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler ve şifre yardımı ile kilit açarak yapılan hırsızlıklar,
  • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehdit yolu ile yapılan hırsızlıklar.

Oto Servisleri Paket Poliçesi

Oto Servisleri Paket Poliçesi ile riziko adresinizdeki mesleki faaliyetleriniz sırasında meydana gelebilecek olaylar sonucunda üçüncü şahıslara ait araçlara verebileceğiniz bedeni ve maddi zararlardan dolayı şahsınıza açılan tazminat talepleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ve Özel Şartlar kapsamında teminatımız altında.

Alınabilecek ek teminatlar

   • Deneme sürüşü esnasında meydana gelebilecek çarpma, çarpılma, devrilme ve yanma ile ilgili hasarları kapsayan deneme sürüşü teminatı,
   • Tamir ve bakım için bırakılan aracın liftten düşmesi sonucunda araçta meydana gelebilecek hasarları kapsayan liftten düşme teminatı,
   • Personelinizin bir kazaya neden olması nedeniyle size karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerini kapsayan işveren sorumluluk teminatı.

Ürün Sorumluluk

Ürettiğiniz / sattığınız ürünlerin ve bunların herhangi bir parçasının kusurlu, zarar verici veya ayıplı olmasına bağlı, bu ürünlerin kontrolünüzden çıkmasından sonra gerçekleşen; Üçüncü kişilerin bedensel zararına (ölüm, yaralanma, sakatlanma, hastalık ve rahatsızlık dâhil olmak üzere) ve üçüncü kişilere ait mal/mülkün hasarlanması veya zarar görmesine istinaden şahsınıza karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri sonucunda hukuki sorumluluğunuz sigortamız altında.

Genel Şartlar

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN