Tarım

Tarım

Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM), tarım üreticilerini desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri riskleri güvence altına almak amacıyla çiftçilerin her daim yanında!

Teminatlar

  • Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan her türlü bitkisel ürünler,
  • Örtü altı sistemlerinde yetiştirilen ürünler, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tüneller,
  • Büyükbaş süt veya erkek besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar,
  • Deniz ve iç sularda modern kültür balıkçılığı yöntemleri ile yetiştirilen su ürünleri,
  • Hindi, devekuşu, yumurtalık ve etlik (broiler) tavuklar ile civciv gibi kanatlı kümes hayvanları ve
  • Aktif (arılı) ve plakalı arı kovanları Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile teminatımız altında.

Kayıt Şartı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları’ndan yararlanmak için ürün, arazi ve hayvan varlıklarına ilişkin işletme kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerinde* güncel olması gerekir.

Sigortalanan Riskler

Bitkisel Ürün Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kalite kaybı ek riskleri paket halinde, ayrıca meyvelerde isteğe bağlı don riski (Kalite kaybı, dolu riskinin neden olduğu kaliye kaybını).

Sera Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca sigortaya kabul şartları uygun bulunan seralarda isteğe bağlı fırtına ve hortum riski.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dâhilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler ile birlikte süt hayvanlarında yavru atma ve yavru ölümü.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dâhilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kestirmeler.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları: Teminat dâhilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle toplu ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler.

Su Ürünleri Sigortaları: Teminat dâhilinde meydana gelen hastalık, kirlenme, zehirlenme, kaza, doğal afetler vb. nedenle toplu ölümler ve fiziksel kayıplar. Arı Kovanı Sigortaları: Fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, nakliye, sel ve su baskını riskleri.

Hasar İhbarları

Bitkisel Ürün Sigortaları ve Sera Sigortalarında hasar ihbarları Acente'ye bildirilerek, TARSİM sistemi üzerinden ihbar yapılır. Hayvan Hayat Sigortaları, Kümes Hayvanları Sigortaları, Su Ürünleri Sigortaları ve Arı Kovanı Sigortalarında hasar ihbarları, TARSİM Çağrı Merkezi'ne (444 82 77) bildirilmelidir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN