Dokümanlar

Groupama Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişikin Rehberine Uyum Hakkında

logo1
Groupama Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları içtüzük, izahname, tanıtım Formları Sermaye Piyasası Kurulu’nun İ-SPK.4632 s.kn.17.3(03.03.2016 tarih ve 7/223s.k.) sayılı ilke kararı olarak kabul edilen ’Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişikin rehberine uyum sağlanması amacıyla değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 31/10/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Katılımcılara Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.