Dokümanlar

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu

logo1

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında yeni Yönetmelik 13/03/2013 tarih ve28586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmiş olup; fonların içtüzük/izahnameleri de en geç 31/12/2013 tarihine kadar güncellenecektir.

Söz konusu yeni yönetmeliğe ve SPK’nın açıklamasını görüntülemek için tıklayınız.

www.spk.gov.tr