İnsan Kaynakları

Politikamız

İnsan kaynakları politikaları şirket vizyon, misyon ve değerleri çerçevesinde yürütülmektedir. İnsan Kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu, adalet ve eşitlik ilkelerine saygılı, Groupama grup değerlerine göre kurgulanmış nitelikte olup, bu kapsamda yayınlanmış olan Grup Etik Şartı, Şirket Personel Yönetmeliği ve ilgili İnsan Kaynakları politikaları ve prosedürleriyle, bağlayıcı kurallar koyar ve bu kuralların uygulanmasını sağlar.