İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemi ile Şirket hedef ve stratejileri, kişisel hedef kartları ile tüm çalışanlara yayılmaktadır. Yılın başında belirlenen kişi bazlı hedefler İnsan Kaynakları Performans Yönetim Sistemi’ne girilmekte, yılın ortasında gerekli olması durumunda hedef revizyonu gerçekleştirilmekte ve yıl sonunda yönetici ve çalışan arasında yapılan geribildirim görüşmeleri sonucunda çalışanların hedef gerçekleştirmedeki başarıları ve yetkinlik seviyeleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçları, ücret artışı, bonus, terfi, eğitim ve gelişim gibi süreçlere girdi sağlamaktadır.