İnsan Kaynakları

Ödüllendirme Sistemi

Groupama Ödüllendirme Sistemi, GroupamaEn Stratejik proje, Alkışlar Sana, GroupamaEn Gelişen ve Kıdem ödülleri adı altında 4 kategoriden oluşmaktadır. GroupamaEn Stratejik Proje ödülleri kapsamında inovasyonu destekleyen iyi uygulamaları hayata geçiren takımlar / bireyler ödüllendirilmektedir. Alkışlar Sana uygulaması ile kurum içi işbirliği ve takdir kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yıl sonunda en çok alkış alan ilk 12 kişi ödüllendirilir. GroupamaEn Gelişen ödülü kategorisinde çalışanların bireysel gelişimleri desteklenerek edindikleri sertifikalar, mezuniyet belgeleri ödüllendirilmektedir. Kıdem ödülleri ise çalışanlarımızın şirkete bağlılığını takdir etmek için oluşturulmuştur.