İnsan Kaynakları

İşgücü Planlama ve İşe Alım

Her yıl bütçe döneminde, tüm departmanlar için yıllık işgücü planlaması yapılarak, planlama dahilindeki ihtiyaçlarda öncelikle iç adaylar değerlendirilmektedir. İç adaylara Groupama Türkiye ve Groupama Grubu dahilinde oluşan açık pozisyonlar Kariyer Fırsatları Bültenleri aracılığıyla düzenli olarak duyurulmaktadır.

Talebin iç kaynaklardan karşılanamaması durumunda çeşitli kanallar kullanılarak potansiyel adaylara ulaşılmakta ve mevcut/gelecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak pozisyon için uygun eğitim, bilgi, beceri ve deneyime sahip adaylar arasından seçim yapılmaktadır.

İşe alım için önemli kaynaklardan biri de, uzun süreli gelişime ve kaynak oluşturmaya yönelik, stajyer gelişim programıdır. Açık pozisyonların niteliğine ve stajyerlerin performansına göre ihtiyaçların öncelikli olarak stajyer havuzundan karşılanması söz konusu olmaktadır.