Groupamalı Olmak

Politikamız
İnsan Kaynakları politikamız, insan haklarına saygılı, adalet ve eşitlik ilkelerini baz alan uygulamaları hayata geçirerek, çalışanların      yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan kaynakları sunarak, mutlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Groupama’lı olarak;

“Geleceğin BİZ’im Elimizde” olduğunun bilinciyle, farklılıklardan yaratıcılığın doğacağına inanır, “çevik çalışır”, “değişime hızlı uyum sağlar” ve bunları yaparken “birlikte başarmayı” hedefleriz.