İnsan Kaynakları

Eğitim ve Gelişim

Şirketin stratejisi, hedefleri ve gelişim ihtiyaçlarına paralel olarak eğitim planı belirlenmekte olup eğitimler, zorunlu, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen programlardan oluşmaktadır. Eğitim planlaması yapılırken iç kaynaklardan verimli ve etkin bir şekilde yararlanmak hedeflenmektedir. Eğitimler sınıf eğitimleri ve e-learning eğitimleri olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilmektedir.

İşe yeni başlayan tüm çalışanlar için oryantasyon eğitimleri e-learning ve sınıf eğitimi olarak düzenlenmektedir. İşe yeni başlayan çalışanlar ilk günlerinde "Hoş Geldin!" kiti ile karşılanır ve şirkete olan adaptasyonunu sağlamak için şirket içi bir gezi düzenlenir.