İnsan Kaynakları

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi

Çalışanların şirkete bağlılık ve memnuniyetlerinin iş süreçlerine ve sonuçlarına etkisini gözlemlemek amacıyla 2 yılda bir bağımsız bir araştırma şirketi ile Grup bazında çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi yapılmaktadır. Anket sonuçlarına göre bağlılığa etki eden unsurlar incelenmekte, aksiyon planlarına dönüştürülmekte ve takip edilmektedir.

Çalışan bağlığı anketine ek olarak, her yıl, departmanlar arası verilen hizmetin memnuniyet düzeyini ölçümlemek, gelişim alanlarını tespit etmek ve bu yönde aksiyonlar almak amacıyla Groupama İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması gerçekleştirilmektedir.