Groupama Holding

Tarihçe

Türkiye’de veya yurt dışında bulunan hayat ve hayat dışı sigorta ve reasürans şirketlerinin ve özel bireysel emeklilik şirketlerinin sermaye ve yönetimine katılmak ve şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak amaç ve konusunu gerçekleştirmesine yönelik veya bunu kolaylaştıran her türlü finansal, hukuki, ticari, idari ve gayrimenkule ilişkin işlemi gerçekleştirmektir.