Groupama Hayat

Suç Gelirleri ile Mücadele Politikamız

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Bu bağlamda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2/d maddesi ile sigortacılık ve bireysel emeklilik şirketleri 5549 sayılı Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılmıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelike göre yükümlü, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans brokerlerı ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir.

Groupama, suç gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki yükümlülüklerinin ötesinde ulusal ve uluslararası alanda taşıdığı sorumlulukla bu konudaki mücadeleye önem vermektedir.

Politikamız; Genel Müdürlük, acente ve tüm dağıtım kanallarındaki çalışanlarımız ile birlikte hem bu konudaki ulusal düzenlemelere hem de Ülkemizin taraf olduğu sözleşme ve uygulamalara dair hükümlere yönelik inancımızı ve kararlılığımızı ortaya koymaktadır.