Hasar İşlemleri
Kasko Hasarları
Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları
Konut Hasarları
İşyeri Hasarları
Mühendislik Hasarları
Oto Dışı Sorumluluk Hasarları
Nakliyat Hasarları
Nakliyat Emtea Hasarları
Kıymet Nakli Hasarları
Tekne Hasarları
Yat Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Hasarları
CMR Hasarları
Hayat ve Ferdi Kaza Tazminat İşlemleri
BES Tazminat İşlemleri
 
AnasayfaHasar İşlemleriBES Tazminat İşlemleri

BES Tazminat İşlemleri

Bütün işlemler Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Vefat Durumunda İstenen Belgeler
  • Ölüm tarihi işlenmiş , Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’ nin aslı. (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı veya Noter’den onaylı bir sureti)
  • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
  • Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı
  • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
  • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği ; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
  • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı
Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Sürekli İş Göremezlik Durumunda İstenen Belgeler
  • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip , sürekli iş göremezlik hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri’nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu
  • Hastalık sonucu oluşmuş sürekli iş göremezlik durumlarında , tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Ekspertiz Raporu, Tetkik sonuçları : Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi’nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş olsa bile) okunaklı fotokopisi
  • Katılımcının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe