İnsan Kaynakları
Politikamız
Grup Değerlerimiz
Groupama Yetkinlik Modeli
Çalışan Profili
Groupama'da Çalışmak
İşgücü Planlama ve İşe Alım
Eğitim ve Gelişim
İç İletişim ve Sosyal Aktiviteler
Kariyer Danışmanlığı
Performans Yönetimi
Ücretlendirme ve Sosyal İmkanlar
Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi
 
Anasayfaİnsan KaynaklarıPerformans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemi ile Şirket hedef ve stratejileri, kişisel hedef kartları ile tüm çalışanlara yayılmaktadır. Yılın başında belirlenen kişi bazlı hedefler İnsan Kaynakları Performans Yönetim Sistemi’ne girilmekte, yılın ortasında gerekli olması durumunda hedef revizyonu gerçekleştirilmekte ve yıl sonunda yönetici ve çalışan arasında yapılan geribildirim görüşmeleri sonucunda çalışanların hedef gerçekleştirmedeki başarıları ve yetkinlik seviyeleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonuçları, ücret artışı, bonus, terfi, eğitim ve gelişim gibi süreçlere girdi sağlamaktadır.